Centrum Kształcenia Budowlanego z unijnym dofinansowaniem
access_time 2011-12-29 12:27:25
W ramach rozpoczętego już projektu na terenie Zespołu Szkół Budowlanych powstaje 2-kondygnacyjny budynek szkoleniowo-dydaktyczny o powierzchni użytkowej ponad 400 m2.
Ponad trzy miliony złotych przeznaczy na tę tarnowską inwestycję województwo małopolskie. To dofinansowanie w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego działanie 1.1 Schemat B Rozwój infrastruktury kształcenia ustawicznego oraz kształcenia zawodowego. Prawie półtora miliona dołoży miasto. W zakres robót inwestycyjnych wchodzi wykonanie m.in. robót ziemnych, konstrukcji budynku, wykończeń i elewacji, instalacji budowlanych zewnętrznych i wewnętrznych oraz podjazdu dla niepełnosprawnych. Po zakończeniu prac w budynku mieścić będą się specjalistyczne pracownie: informatyczno-architektoniczna, materiałów budowlanych i technik budownictwa. Dodatkowo, w nowoczesne narzędzia i urządzenia niezbędne do praktycznej nauki zawodu wyposażone zostaną pracownie, zarówno w nowopowstałych, jak i w istniejących dotychczas budynkach ZSB (ul. Legionów, ul. Siewnej i al. M.B.Fatimskiej), służących kształceniu w branży budowlanej. Warto dodać, że projekt doskonale wpisuje się w jeden z głównych celów Strategii Rozwoju Miasta – Tarnów 2020, a mianowicie uczynienie Tarnowa mocnym ośrodkiem regionalnym w znacznym stopniu oddziaływującym na swoje otoczenie. Infrastruktura, która powstanie w wyniku realizacji projektu pozwoli na skupienie w CKB działań prowadzonych na obszarze subregionu tarnowskiego w zakresie kształcenia zawodowego branży budowlanej. Pozostałymi celami projektu są m.in. podwyższenie standardów nauczania zawodów budowlanych w regionie tarnowskim, poprawa dostępu do bazy służącej uczeniu się przez całe życie oraz praktycznej nauce zawodu w branży budowlanej, wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ustawicznego i zawodowego w branży budowlanej, a także dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy oraz zapewnienie pracodawcom wysoko wykwalifikowanych kadr. Info: Urząd Miasta Tarnowa
Komentarze...