MPEC zarobił najwięcej, MPK na minusie
access_time 2012-09-21 15:29:52
Dobrymi wynikami finansowymi zakończyły pierwsze półrocze miejskie spółki. Sześć osiągnęło dodatni wynik finansowy, stratę uzasadnioną wzrostem cen paliw zanotowało jedynie Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne. Najlepszy wynik finansowy wypracowało Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej.
Rezultat ten był wyższy o 41,5 proc. od wypracowanego w pierwszym półroczu 2011 roku. Duże pieniądze spółka przeznaczyła na inwestycje (ok. czterech mln zł) oraz remonty (796 tys. zł). Za te środki przeprowadzono m.in. modernizację węzłów i sieci ciepłowniczych oraz rozbudowę telemetrycznego systemu nadzoru i sterowania sieci i węzłów w sieci miejskiej. Drugi co do poziomu wielkości zysk netto odnotowano w Tarnowskich Wodociągach, które wypracowały zysk netto w wysokości 900 tys. zł. To dwukrotnie więcej niż w analogicznym okresie 2011 roku. Wielkość nakładów inwestycyjnych wyniosła ponad 3,5 mln zł, a na cele remontowe spółka wydała kwotę prawie 340 tys. zł. Inwestycje przeprowadzone przez spółkę w pierwszych sześciu miesiącach 2012 roku to m.in. modernizacja Zakładu Oczyszczalni Ścieków oraz rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Kolejną spółką, która pierwsze półrocze br. zakończyła na plusie jest Miejski Zarząd Budynków. Zysk netto wyniósł prawie 800 tys. zł i był o 8,4 proc. wyższy od zysku osiągniętego w 2011 roku. Nakłady inwestycyjne od początku 2012 roku wyniosły ponad 18 tys. zł, natomiast na cele remontowe spółka przeznaczyła kwotę 1,4 mln zł, za które m.in. prowadzona jest rewitalizacja kamienicy przy Wałowej 10. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej okres pierwszego półrocza 2012 roku zamknęło zyskiem netto na poziomie 575 tys. zł. Na inwestycje spółka przeznaczyła prawie 350 tys. zł (m.in. modernizacja linii technologicznej Regionalnej Stacji Segregacji Odpadów Komunalnych), a nakłady remontowe zamknęły się kwotą 50 tys. zł. Dodatni wynik finansowy odnotowano również w Tarnowskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego. Wyniósł on prawie 360 tys. zł. Poniesione od początku 2012 roku nakłady inwestycyjne to 500 tys. zł i związane były z zakończeniem budowy budynku nr 10 przy ul. Abp. J. Ablewicza. Nakłady remontowe w okresie I półrocza 2012 roku wyniosły ponad cztery tys. zł. Zyskiem zakończył działalność także Tarnowski Klaster Przemysłowy. Za 6 miesięcy br. osiągnął zysk netto w wysokości 123,5 tysięcy złotych. Jedyną spółką komunalną, która w pierwszym półroczu br. przyniosła straty było Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne. Strata netto w wysokości 555 tys. zł spowodowana była głównie znaczną podwyżką cen paliw. Na dobrym poziomie utrzymują się natomiast wskaźniki sprawności działania. Nakłady inwestycyjne wyniosły prawie 2,3 mln zł i przeznaczone zostały na zakup trzech nowych klimatyzowanych autobusów firmy Otokar.
Komentarze...