Pomysły na wydanie 2 mln zł z kasy miasta (LISTA PROJEKTÓW)
access_time 2013-03-13 14:46:07
Około pięciuset zgłoszeń w ramach budżetu obywatelskiego trafiło do tarnowskiego magistratu. We wtorek, 2 kwietnia, zostanie ogłoszona liczba przedsięwzięć, które stają w szranki, a samo głosowanie rozpocznie się dzień później i potrwa do 12 kwietnia.
Doświadczenia kilku polskich miast pokazują, że warto poprzez tego typu programy aktywizować mieszkańców, budować społeczeństwo obywatelskie. Tarnów po raz pierwszy sięgnął do tego typu rozwiązania. - Mieszkańcy dobrze diagnozują potrzeby miasta, uważam, że dobrze wskazali potencjalne inwestycje, myślę, że pierwszy etap realizacji budżetu obywatelskiego możemy nazwać sukcesem - mówi Ryszard Ścigała, prezydent Tarnowa. Najwięcej wniosków dotyczy zadań inwestycyjnych i remontów, ale nie zabrakło także propozycji dotyczących zdrowia, gospodarki komunalnej, sportu i rekreacji czy kultury. Przypomnijmy, mieszkańcy będą decydować na co konkretnie zostanie wydana część pieniędzy z miejskiej kasy. Na budżet obywatelski w 2013 roku przeznaczone zostaną dwa miliony złotych. Poniżej lista projektów, która została opublikowana na stronie Radia Kraków: Infrastruktura drogowa:
 • Remont ul. Koszyckiej -150 szt. (liczba zgłoszonych wniosków na to samo zadanie nie będzie miała znaczenia przy ustaleniu listy do głosowania)
 • Przebudowa ul. Sudeckiej - 33 szt.
 • Rewitalizacja parkingu ul. Mościckiego - 1 szt.
 • Wykonanie ronda bez sygnalizacji ul. Jana Pawła II z ul. Słoneczną - 1 szt.
 • Modernizacja ronda na skrzyżowaniu ul. Słonecznej i ul. Starodąbrowskiej - 1 szt.
 • Rozbudowa miejsc parkingowych przy ul. Brandstaettera - 2 szt.
 • Naprawa nawierzchni drogi osiedlowej przy ul. Romanowicza - 1 szt.
 • Budowa drogi ul. Gęsia - 1 szt.
 • Zakup sprzętu do uzupełniania ubytków w drogach - 1 szt.
 • Wykonanie drogi dojazdowej - ul. Jarzynowa - 1 szt.
 • Remont chodnika ul. Osiedle - 1 szt.
 • Budowa ekranów akustycznych - 13 szt.
 • Budowa ul. Czarnowiejskiej - 1 szt.
 • Budowa ścieżki rowerowej ul. Niedomicka - 1 szt.
 • Wykup terenów pod planowaną budowę drogi łączącej ul. Niedomicką z ul. Klikowską -1 szt
 • Wsparcie modernizacji ulic - Osiedle Westerplatte - 3 szt.
 • "Ratujmy Mościce" - naprawa ulic, chodników - 1 szt.
 • Remont drogi ul. Mieszka I - 9 szt.
 • Wykonanie dywanika bitumicznego - ul. Szkolna - 1 szt.
 • Remont drogi dojazdowej do sztucznego lodowiska ul. Wojska Polskiego - 1 szt.
 • Wykonanie nakładki asfaltowej ul. Rogoyskiego i ul. Sowińskiego - 1 szt.
 • Montaż wyświetlaczy czasu na skrzyżowaniach - 1 szt.
 • Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowa ul. Wiśniowej, Poziomkowej, Czereśniowej Harasymowicza - 1 szt.
 • Remont nawierzchni ul. Do Prochowni - 1 szt.
 • Kompleksowe wykonanie i modernizacja miejsc parkingowych na osiedlu Nr 2 Strusina - 1 szt.
 • Budowa Parkingu przy Szkole Nr 9 i budowa nowej nawierzchni - 1 szt.
 • Remont nawierzchni drogi osiedlowej ul. Promienna - 1 szt.
 • Remont nawierzchni drogi osiedlowej ul. Do Prochowni - 1 szt.
 • Remont nawierzchni ul. Marii Dąbrowskiej - 1 szt. Edukacja i kultura:
 • "Aspiranci" - promocja młodych lokalnych artystów, muzyków, aktorów - 1 szt.
 • Festiwal spektakli dla dzieci "Mała Talia" - 4 szt.
 • Tarnowska Liga Debatancka - 1 szt.
 • Kino Plenerowe - 1 szt.
 • Dofinansowanie pobytu dzieci w żłobku niepublicznym "Mali Zdobywcy" os.Legionów -1 szt.
 • Wykonanie makiety Zamku Tarnowskich - 1 szt.
 • Tarnowskie Centrum Seniora - Międzypokoleniowy Biegun Ciepła - 1 szt.
 • Pierwszy krok w internecie z "Latarnikiem" nowoczesny internet dla ucznia i seniora - 1 szt. Zdrowie:
 • Zakup defibrylatorów AED i rozmieszczenie na terenie miasta - 2 szt.
 • Zdrowie jest najważniejsze –zakup usług zdrowotnych na rzecz mieszkańców Tarnowa -1 szt. Sport i rekreacja:
 • Współorganizacja ogólnopolskiej edycji rozgrywek Mistrzostw "Deichmann 2013" - 1 szt.
 • "Czar rodzinnych spotkań" - zorganizowanie parku rekreacyjno-sportowego przy ul. Sanguszków 32 - 1 szt.
 • Zajęcia sportowe pozalekcyjne w szkołach podstawowych w kl.I-III - 1 szt.
 • Seniorska koszykówka kobiet i mężczyzn wraca do Tarnowa - 1 szt. Ochrona środowiska:
 • Park roślin "Sośnina" w Tarnowie - 1 szt.
 • Park wypoczynkowo-rekreacyjny Osiedla Zielonego w Tarnowie - 1 szt.
 • Miejski wybieg dla psów - os. Zielone - 1 szt.
 • Park Legionów - 1 szt.
 • Rewitalizacja zbiornika wodnego w Parku "Piaskówka" - 1 szt. Inwestycje:
 • Adaptacja i wyposażenie ogrodu przedszkolnego - Przedszkole Nr 1 ul. Lwowska 38 - 1 szt.
 • Ekspozycja dwu istniejących zabytkowych bastei ul. Bernardyńska 24 - 1 szt.
 • Wykonanie elewacji budynku wraz z wymianą stolarki okiennej - Przedszkole Nr 1, ul. Lwowska 38 - 1 szt.
 • Toalety publiczne czynne całą dobę (lokalizacja Rynek) - 1 szt.
 • Przebudowa boiska sportowego przy Gimnazjum Nr 6 w Krzyżu - 1 szt.
 • Remont Przedszkola Nr 5 - 1 szt.
 • Ośrodek wypoczynkowy ul. Piłsudskiego Staw Kantoria - 1 szt.
 • Modernizacja budynku wielorodzinnego, elewacja zewnętrzna ul. Tuchowska 96 - 1 szt.
 • Budowa ogólnodostępnych boisk sportowych - os. Legionów przy SP 23 - 1 szt.
 • Kolorowy ogród - Przedszkole Nr 32 - 1 szt.
 • Tor rolek w Mościcach - 1 szt.
 • Pałac Młodzieży - Najnowocześniejszym Centrum Młodzieżowym - modernizacja - 1 szt.
 • Inkubator Rzemiosła i Przedsiębiorczości - remont hali ul. Bartla 3 - 1 szt.
 • "Rekreacja w czynszówce" Objęcie opieką zabytkowych elementów Krakowskiej - 1 szt.
 • Trasy downhillowe na Górze Św. Marcina - 1 szt.
 • Kompleks boisk sportowych z placem zabaw Zabłocie - 1 szt.
 • Trawiaste boisko piłkarskie ul. Urwana - 1 szt.
 • Linowy plac zabaw Mościce - 1 szt.
 • Skwer aktywności miejskiej (skate park) tereny Pałacu Młodzieży - 1 szt.
 • Baza rekreacyjno-sportowa na Górze Św. Marcina - budowa tras sportowych - 1 szt.
 • I etap przekształcenia Hali Jaskółka w Regionalne Centrum Sportów Rodzinnych - 1 szt.
 • Remont placu zabaw - Przedszkole Nr 19 - 230 szt Zobacz także:
 • Masz propozycję na co wydać 2 mln zł? Zgłoś ją do 8 marca!
 • Komentarze...