W Tarnowie zawyją syreny
access_time 2013-08-01 09:38:28
Tarnów upamiętni 69. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. W kościele Filipinów odprawiona zostanie msza święta w intencji Ojczyzny oraz za poległych i zmarłych żołnierzy Armii Krajowej. Pod Grobem Nieznanego Żołnierza odbędą się również uroczystości patriotyczne.
Ponadto, dla upamiętnienia rocznicy powstania, 1 sierpnia, punktualnie o godz. 17.00 w całym mieście zawyją syreny alarmowe. Przypomnijmy, w ramach akcji "Burza" na ziemi tarnowskiej został zmobilizowany do działań bojowo - dywersyjnych 1 Batalion 16 p.p. AK "Barbara" pod dowództwem kpt. dypl. Eugeniusza Borowskiego ps. "Leliwa". Mobilizacja "Barbary" wyznaczona została na 6 sierpnia 1944 roku w rejonie leśniczówki Podlesie Górne koło Machowej, gdzie zameldowało się większość żołnierzy z poszczególnych placówek AK Tarnowskiego Inspektoratu. Inni żołnierze, drużyny i kompanie dołączały do batalionu już w czasie działań bojowych. Batalion w okresie trzymiesięcznych działań przeszedł szlak bojowy od Podlesia koło Machowej przez Świniogórę, Księże Podlesie, Dobrocin, Żurową, Ratówki, Rychwałd, Suchą Górę, po Jamną. 52 żołnierzy I Batalionu "Barbara" 16 pp AK oddało życie - poległo w walce lub zostało zamordowanych przez hitlerowców w więzieniu i obozie zagłady Gross - Rosen. Ofiarę, życia ponieśli również mieszkańcy miejscowości, gdzie kwaterowały oddziały partyzanckie, którzy równie odważnie i z poświęceniem wspierali żołnierzy 16 pp. Armii Krajowej, mając swój niekwestionowany współudział w walce o wolną i niepodległą Polskę.
Komentarze...