3 miliony do wydania - ruszył kolejny budżet obywatelski
access_time 2013-08-12 16:20:07
Ruszyła kolejna edycja budżetu obywatelskiego. Mieszkańcy już mogą zgłaszać swoje propozycje, które zostaną zrealizowane w przyszłym roku. Suma środków do wydania została zwiększona i wynosi 3 miliony złotych.
Jakie projekty zgłaszać? Tarnowianie mogą zgłosić każdą inicjatywę, która przyczyni się do pozytywnego rozwoju miasta. Może to być budowa, modernizacja lub remont elementu infrastruktury miejskiej czy działanie mające na celu poprawę warunków życia i funkcjonowania mieszkańców oraz wydarzenie o charakterze prospołecznym, kulturalnym, oświatowym czy sportowym. Na projekty można głosować do 8 września. Propozycje mogą zgłaszać oraz na nie głosować już nie tylko mieszkańcy Tarnowa posiadający czynne prawo wyborcze, ale również tarnowianie, którzy ukończyli 16 lat i posiadają Tarnowską Kartę Miejską w wersji Premium. Koszt realizacji pojedynczego zadania nie może przekroczyć wysokości całego budżetu obywatelskiego, czyli trzech mln zł, a pojedyncze zadanie nie może kosztować więcej niż 300 tys. zł, dzięki czemu zrealizowanych zostanie co najmniej 10 projektów. Z nowych rozwiązań zawartych w regulaminie drugiej edycji wymienić warto także zasadę, że projekty które nie wejdą do tegorocznego budżetu, a uzyskają co najmniej 50 proc. głosów oddanych przez mieszkańców zamieszkałych na terenie osiedla, którego dotyczył zgłoszony projekt, zostaną ujęte w budżecie na kolejny rok. Wypełnij formularz Podobnie jak w poprzedniej edycji, zgłoszeń będzie można dokonywać na specjalnym formularzu. Jest on dostępny na stronie internetowej www.tarnow.pl oraz w punktach informacyjnych Urzędu Miasta - w Kancelarii Ogólnej w Centrum Obsługi Mieszkańców przy ulicach Nowej 4 (parter) i A. Mickiewicza 2 (parter). Wypełniony formularz trzeba będzie wysłać listem na adres Urzędu Miasta Tarnowa z dopiskiem "Budżet Obywatelski - INICJATYWY" lub złożyć osobiście w punktach informacyjnych urzędu. W przypadku listu za datę złożenia uważa się datę stempla pocztowego. Zgłoszenia można dokonać również przez Internet, w tym przy użyciu Tarnowskiej Karty Miejskiej, przesyłając wypełniony formularz na adres budzetobywatelski@umt.tarnow.pl. Lista projektów dopuszczonych do głosowania zostanie ogłoszona 22 września. Jak zagłosować? O wyborze projektów do realizacji zadecydują mieszkańcy miasta w drodze bezpośredniego głosowania, które potrwa od 1 do 7 października. Głosować będzie można w punktach informacyjnych przy ul. Nowej i Mickiewicza, na stronie internetowej budzetobywatelski.umt.tarnow.pl za pomocą Tarnowskiej Karty Miejskiej oraz poprzez przesłanie na adres Urzędu Miasta Tarnowa karty do głosowania z dopiskiem na kopercie "Budżet Obywatelski - GŁOSOWANIE". W tym ostatnim przypadku liczyć będzie się data stempla pocztowego. Wyniki głosowania zostaną ogłoszone 17 października, tak aby możliwe było ich uwzględnienie w projekcie budżetu na 2014 r. Zrealizowane zostaną te projekty, które otrzymają największa liczbę głosów. Szczegółowy harmonogram budżetu obywatelskiego przedstawia się następująco: - zgłaszanie projektów - 10 sierpnia - 8 września - weryfikacja zgłoszonych projektów - 9 września - 21 września - ogłoszenie listy projektów - 22 września - działania informacyjne - 22 września - 30 września - głosowanie - 1 października - 7 października - ogłoszenie wyników - 17 października Zobacz także: Budżet obywatelski w realizacji
Komentarze...